Wojna żołnierzy wyklętych z sowietami

Siedemdziesiąt lat temu, u schyłku drugiej wojny światowej, na teren Polski wkroczyły postępujące za Niemcami Armia Czerwona, a wraz z nią oddziały sowieckich „aniołów śmierci” – Smiersz, NKWD, NKGB, MWD, MGB. To one odegrały decydującą rolę w walce Stalina i komunistów z polskim podziemiem antykomunistycznym – żołnierzami z Armii Krajowej, Zrzeszenia Wolność i Niezawisłość, Narodowych Sił Zbrojnych oraz innych organizacji niepodległościowych.